ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναφορικά με τις εξετάσεις Οκτωβρίου 2018 που διεξήχθησαν ενώπιόν της.

Οι Πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι αλλοδαπής και οι Δικηγόροι Π.Δ. 122/2010 που συμμετείχαν στις εξετάσεις Οκτωβρίου 2018, μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από τη Γραμματεία της Επιτροπής, Ακαδημίας 60, 5ος όροφος (τηλ. 210 3398220).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη                                  Αικατερίνη Βανδώρου

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: