Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2018