Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2018 για το Ποινικό Δίκαιο

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει ότι  οι εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2018 για το ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ θα διεξαχθούν στις 30-4-2018,  ημέρα Δευτέρα,  κτίριο Γραμματείας Νομικής Σχολής Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 45, 1ος όροφος, ώρα  έναρξης 9.00.

Οι εξεταζόμενοι θα έχουν δίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και να αναπτύξουν τα θέματα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αίθουσα διεξαγωγής της δοκιμασίας τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα  από την ώρα  έναρξης της δοκιμασίας. Κατά το χρόνο αυτό θα πραγματοποιηθεί η εκφώνηση των ονομάτων των υποψηφίων. Υποψήφιος που δεν θα είναι παρών στην αίθουσα  κατά το χρόνο εκφώνησης των ονομάτων  θα αποκλείεται από την εξέταση.

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φέρουν το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο.

Επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και νομοθετημάτων, χωρίς σχολιασμό ή σημειώσεις. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα  (ημερομηνία δοκιμασίας, ώρα έναρξης δοκιμασίας, τόπος εξέτασης) των λοιπών εξεταζόμενων αντικειμένων (συνταγματικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, πολιτική δικονομία, ποινική δικονομία και διοικητική δικονομία) θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: