Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2018

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει το πρόγραμμα δοκιμασίας για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ,  ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και  ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ για τις εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2018.

Το πρόγραμμα (εξεταζόμενο αντικείμενο, ημερομηνία δοκιμασίας, ώρα έναρξης δοκιμασίας, τόπος εξέτασης) έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : 2-5-2018, ημέρα Τετάρτη, γραφεία Α.Κ.Κ.Ε.Δ, οδός Φειδίου αρ. 18, 4ος όροφος, ώρα  έναρξης  9.30

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : 2-5-2018, ημέρα Τετάρτη, γραφεία Α.Κ.Κ.Ε.Δ, οδός Φειδίου αρ. 18, 4ος όροφος, ώρα  έναρξης 12.30

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : 3-5-2018, ημέρα Πέμπτη, κτίριο Γραμματείας Νομικής Σχολής Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 45, 1ος όροφος, ώρα  έναρξης 9.00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : 3-5-2018, ημέρα Πέμπτη, κτίριο Γραμματείας Νομικής Σχολής Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 45, 1ος όροφος, ώρα  έναρξης 12.00

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : 4-5-2018, ημέρα Παρασκευή, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σόλωνος αρ. 57 (αίθουσα Β’ Μαθηματικών), ώρα  έναρξης 9.30

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : 4-5-2018, ημέρα Παρασκευή, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σόλωνος αρ. 57 (αίθουσα Β’ Μαθηματικών), ώρα  έναρξης 12.30

Οι εξεταζόμενοι θα έχουν δίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και να αναπτύξουν τα θέματα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα διεξαγωγής της δοκιμασίας τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα  από την ώρα  έναρξης της δοκιμασίας ανά αντικείμενο. Κατά το χρόνο αυτό θα πραγματοποιηθεί η εκφώνηση των ονομάτων των υποψηφίων. Υποψήφιος που δεν θα είναι παρών στην αίθουσα  κατά το χρόνο εκφώνησης των ονομάτων  θα αποκλείεται από την εξέταση.

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φέρουν το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο.

Επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και νομοθετημάτων, χωρίς σχολιασμό ή σημειώσεις. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.

Υπενθυμίζεται ότι για το ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ισχύει το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί στις 23/04/2018.

 

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: