ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
E-mail: 
Νομός: 
ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση: 
ΑΘΗΝΩΝ