ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΠΟΙΝΙΚΟ
E-mail: 
Νομός: 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ