ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΠΟΙΝΙΚΟ
Τηλέφωνα: 
2310 594106
FAX Numbers: 
2310 594107
E-mail: 
Νομός: 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: 
ΦΡΑΓΚΩΝ 2-4
54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ