ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΠΟΙΝΙΚΟ
Τηλέφωνα: 
2251 038200
E-mail: 
Νομός: 
ΛΕΣΒΟΥ
Διεύθυνση: 
Σκρα 24
81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ