ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
17
Αριθμός Υπαλλήλων: 
18
Τηλέφωνα: 
210 4113325
FAX Numbers: 
210 4174262
E-mail: 
Νομός: 
ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση: 
ΝΙΚΗΤΑ 12 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
18531 ΠΕΙΡΑΙΩΣ