ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕIΡΑIΑ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
42
Αριθμός Υπαλλήλων: 
33
Τηλέφωνα: 
210 4582000, 210 4582100
E-mail: 
Νομός: 
ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση: 
ΣΚΟΥΖΕ 35
18535 ΠΕΙΡΑΙΩΣ