ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
2
Αριθμός Υπαλλήλων: 
5
Τηλέφωνα: 
23710 29170 23710 29169 23710 29168
FAX Numbers: 
23710 29171
Νομός: 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Διεύθυνση: 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΑΛΗΝΟΥ 25
63100 ΠΟΛΥΓΥΡOΥ