ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
2
Αριθμός Υπαλλήλων: 
4
Τηλέφωνα: 
22420 22206
FAX Numbers: 
22420 23272
Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Διεύθυνση: 
ΚΩΣ
85300 ΚΩ