ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποστολή αρχείων καταλόγων διοριστέων δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων μέσω του ΟΠΣ Ολομέλειας

Απεστάλη σήμερα, μέσω του ΟΠΣ της Ολομέλειας (portal.olomeleia.gr), στον Άρειο Πάγο το πλήρες αρχείο με τους προς διορισμό, ως δικαστικών αντιπροσώπων, δικηγόρους στις επικείμενες ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές, για 57 από τους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους, που έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣ της Ολομέλειας.  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία υποβλήθηκαν α) 21.081 αιτήσεις προτίμησης δικηγόρων, και β) 2.763 αιτήσεις προτίμησης ασκουμένων δικηγόρων.

Συνολικά, συνεπώς, οι αιτήσεις προτίμησης ανέρχονται σε 23.844. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι αιτήσεις προτίμησης των δικηγόρων των 6 Δικηγορικών Συλλόγων, που δεν έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣ της Ολομέλειας.

Σύμφωνα με την διαθέσιμη πληροφόρηση από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου τα εκλογικά τμήματα για τις επικείμενες εκλογές θα ανέλθουν συνολικά σε 39.960. Με δεδομένο ότι προβλέπεται και διορισμός αναπληρωματικών σε ποσοστό 15%, οι διορισμοί εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 46.000 περίπου.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω εκτιμάται ότι θα διοριστεί η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων που περιλαμβάνεται στον αποσταλέντα κατάλογο. 

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: 

Σχόλια

Παρακαλώ να διευκρινιστεί αν στις υποβληθείσες αιτήσεις προτίμησεις περιλαμβάνονται και αυτές που εμφάνιζαν δεισλειτουργία κατά την υποβολή, η οποία δεν λύθηκε μέχρι το πέρας τγης προθεσμίας. ευχαριστώ