ΕΥΡΥΤAΝΙAΣ (ΚAΡΠΕΝΗΣΙ)

Τηλέφωνο 1: 
22370-25125
Τηλέφωνο 2: 
22370-25125
Διεύθυνση: 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ζ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 4 3610
ΕΥΡΥΤAΝΙAΣ-ΚAΡΠΕΝΗΣΙ