Δικηγορικοί Σύλλογοι

Τίτλος Τηλέφωνο 1 E-mail Ιστοσελίδα
ΧAΛΚΙΔΙΚΗΣ 23710-22397 dshalkidikis@dshalk.gr
ΧAΝΙΩΝ 28210-52171 dsxania@otenet.gr http://www.dsx.org.gr/
ΧΙΟΥ 22710-43522 info@dsx.gr http://www.dsx.gr/

Σελίδες