Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ 21.8.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                                          Αθήνα 21.8.2014

Αρ. Πρωτ.  340   Αρ. Διεκπ. 110

Ανακοίνωση Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος επί της Γνωμοδότησης 256/2014 του Ν.Σ.Κ.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ   Αθήνα, 13.8.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την με αριθμ. 256/2014 Γνωμοδότησή του, το ΝΣΚ παρείδε -κατά πλειοψηφία-  τα  δικαιοκρατικά όρια της ελεγκτικής εξουσίας της Φορολογικής Διοίκησης. Παραγνώρισε ότι η διαφύλαξη των φορολογικών δικαιωμάτων του Δημοσίου και η πάταξη της φοροδιαφυγής δεν μπορούν να επιτευχθούν έναντι οιουδήποτε τιμήματος, πολύ περισσότερο μέσω προσβολών του πυρήνα συνταγματικών εγγυήσεων και δικαιωμάτων.

Αποχή των Δικηγόρων Πειραιά στις 21 & 22 Ιουλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κατά την συνεδρίασή του της 17ης Ιουλίου 2014, συνεχίζοντας τις ενέργειες και δράσεις του Συλλόγου κατά της επαπειλούμενης μετεγκατάστασης των Δικαστηρίων στις πρώην αποθήκες ΚΕΡΑΝΗ επί της οδού Θηβών έλαβε τις εξής αποφάσεις:
1. Αποχή των Δικηγόρων Πειραιά από τα καθήκοντά τους την Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014 και την Τρίτη 22 Ιουλίου 2014.
2. Ανάρτηση πανώ στο κτίριο της πρώην Ραλλείου Σχολής Πειραιά και στον Δ.Σ.Π.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνήλθε στις 14.7.2014, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την Προεδρία του Προέδρου Αθηνών κ. Βασίλη Αλεξανδρή μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε:
Ως προς το σχέδιο του ΚΠολΔ, ..........
Ως προς τα πτυχία των πανεπιστημίων της Ε.Ε., .......
Ως προς το ιδιωτικό συμφωνητικό ΙΚΑ με συνεργαζόμενους δικηγόρους.......

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 10.7.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 14 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέματα:

  • Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Εισηγητής: Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16.6.2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνήλθε στις 10.6.2014, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την Προεδρία του  Προέδρου  Αθηνών  κ. Βασίλη Αλεξανδρή  μετά  από  διεξοδική  συζήτηση

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 3.6.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 10 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 4 μ.μ., στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέματα:

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29.3.2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνήλθε σήμερα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, υπό την προεδρία του Προέδρου Βασίλη Αλεξανδρή, η πρώτη Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που εξελέγησαν στις πρόσφατες αρχαιρεσίες.

Σελίδες