ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΣΑ

Αθήνα 16-5-2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Συνάδελφοι, επειδή εμφανίζεται το φαινόμενο της επίθεσης από κακόβουλο λογισμικό και δημιουργούνται σοβαρά θέματα ασφάλειας παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το INTERNET, τα Ε-mail σας  και τα socialmedia κτλ με ιδιαίτερη προσοχή .

Ιδιαιτέρα δε να μην ανοίγετε μηνύματα(Ε-mail) που περιέχουν επισυναπτόμενα  αρχεία και προέρχονται από άγνωστο αποστολέα .

Σε περίπτωση απορίας σας επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα (κ. Γκουρνέλο και Γιακουμίδη τηλ. 210-3398241, εσωτ. 241)

 

 

Η Διεύθυνση Πληροφορικής

Η τεχνική υποστήριξη του ΔΣΑ

 

 

 

 

 

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: