Αρτας (έμμισθο-Κ.Γ)

Όνομα: 
Χρ. Κολιάτσου
Τηλέφωνα: 
26810 27649, 24916, 26810 27301 (fax)
E-mail: 
Διεύθυνση: 
Γεωργ. Μάτσου 7, 47100