ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΠΟΙΝΙΚΟ
Τηλέφωνα: 
2410 581301
E-mail: 
Νομός: 
ΛΑΡΙΣΑΣ
Διεύθυνση: 
ΚΟΥΜΑ 12
ΛΑΡΙΣΗΣ