ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΠΟΙΝΙΚΟ
Τηλέφωνα: 
26510 72164
E-mail: 
Νομός: 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Διεύθυνση: 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ