ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΠΟΙΝΙΚΟ
E-mail: 
Νομός: 
ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση: 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 55
ΠΕΙΡΑΙΩΣ