ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
1
Αριθμός Υπαλλήλων: 
4
Τηλέφωνα: 
22210 52247
FAX Numbers: 
22210 52247
E-mail: 
Νομός: 
ΕΥΒΟΙΑΣ
Διεύθυνση: 
ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
34200 ΙΣΤΙΑΙΑΣ