ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
1
Αριθμός Υπαλλήλων: 
2
Τηλέφωνα: 
22730 32571
FAX Numbers: 
22730 30770
E-mail: 
Νομός: 
ΣΑΜΟΥ
Διεύθυνση: 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ
83200 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙOΥ