ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
0
Αριθμός Υπαλλήλων: 
1
Τηλέφωνα: 
27340 22082
FAX Numbers: 
27340 22082
E-mail: 
Νομός: 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση: 
ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΪΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
23053 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΒΟΙΩΝ