ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
1
Αριθμός Υπαλλήλων: 
2
Τηλέφωνα: 
210 4672166 210 4651465
FAX Numbers: 
210 4674190
E-mail: 
Νομός: 
ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση: 
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
18900 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ