ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΩΝ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
0
Αριθμός Υπαλλήλων: 
9
Τηλέφωνα: 
26240 31338
FAX Numbers: 
26240 31202
E-mail: 
Νομός: 
ΗΛΕΙΑΣ
Διεύθυνση: 
ΠΕΛΟΠΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
27060 ΟΛΥΜΠΙΩΝ