ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
0
Αριθμός Υπαλλήλων: 
2
Τηλέφωνα: 
27910 22186
FAX Numbers: 
27910 22186
E-mail: 
Νομός: 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Διεύθυνση: 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ