ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
1
Αριθμός Υπαλλήλων: 
1
Τηλέφωνα: 
27420 28641
FAX Numbers: 
27420 28641
E-mail: 
Νομός: 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Διεύθυνση: 
ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
20200 ΣΙΚΥΩΝΟΣ