ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
12
Αριθμός Υπαλλήλων: 
12
Τηλέφωνα: 
2410 532178
FAX Numbers: 
2410 537154
E-mail: 
Νομός: 
ΛΑΡΙΣΑΣ
Διεύθυνση: 
ΛΑΡΙΣΑ
41110 ΛΑΡΙΣΗΣ