ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
2
Αριθμός Υπαλλήλων: 
1
Τηλέφωνα: 
24240 22576
FAX Numbers: 
24240 22576
E-mail: 
Νομός: 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Διεύθυνση: 
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
37003 ΣΚΟΠΕΛΟΥ