ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡIΣΑΣ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
20
Αριθμός Υπαλλήλων: 
3
Τηλέφωνα: 
2410 581301
E-mail: 
Νομός: 
ΛΑΡΙΣΑΣ
Διεύθυνση: 
ΚΟΥΜΑ & Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
41110 ΛΑΡΙΣΗΣ