ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
3
Αριθμός Υπαλλήλων: 
6
Τηλέφωνα: 
2510 225166
FAX Numbers: 
2510 225188
Νομός: 
ΚΑΒΑΛΑΣ
Διεύθυνση: 
Τενέδου 24
65110 ΚΑΒΑΛΑΣ