ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
2
Αριθμός Υπαλλήλων: 
4
Τηλέφωνα: 
2373021336
FAX Numbers: 
23730 21336
Νομός: 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Διεύθυνση: 
ΖΑΦΕΙΡΟΥ 2
63200 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ