ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
2
Αριθμός Υπαλλήλων: 
2
Τηλέφωνα: 
23960 22940 23960 22940
FAX Numbers: 
23960 22941
Νομός: 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
57006 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ