ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
5
Αριθμός Υπαλλήλων: 
6
Τηλέφωνα: 
210 5542776
FAX Numbers: 
210 5542776 210 5546055
Νομός: 
ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση: 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ