ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Κατηγορία Δικαστηρίου: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αριθμός Δικαστών: 
72
Αριθμός Υπαλλήλων: 
51
Τηλέφωνα: 
2108709716
FAX Numbers: 
2108709812
E-mail: 
Νομός: 
ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση: 
ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 14
11475 ΑΘΗΝΩΝ