Καταστατικός Χάρτης των Θεμελιωδών Αρχών του Ευρωπαϊκού Νομικού Επαγγέλματος