Ψηφιακή Υπογραφή

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΑΕ) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Για να αναγνωρίζει ο υπολογιστής σας το USB Token και κατ' επέκταση τα ψηφιακά πιστοποιητικά υπογραφής, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του αντίστοιχου λογισμικού.
Το Λογισμικό Αυτοματοποιημένης Εγκατάστασης (ΛΑΕ), που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των δικηγόρων, αυτοματοποιεί την παραμετροποίηση κάθε σταθμού εργασίας στην εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών.
Το λογισμικό αυτό πραγματοποιεί για τον δικηγόρο τα κάτωθι:

  • εγκατάσταση και ενεργοποίηση των ψηφιακών πιστοποιητικών της Πύλης ΕΡΜΗΣ
  • επιλογή Drivers ανάλογα με τη έκδοση του Λειτουργικού Συστήματος
  • παραμετροποίηση του Web Browser (Internet Explorer)

Ο κάθε τύπος USB Token είναι συμβατός με το αντίστοιχο λογισμικό.

Λογισμικό SafeNet Authentication Client - SAC (Για το Safenet-Gemalto MD840 USB Token)

Windows Λήψη ΛΑΕ
MAC Λήψη Οδηγών Safenet
MAC Λήψη FIX για καινούρια USB (άσπρο κέλυφος)
Linux Λήψη Οδηγών Safenet

Λογισμικό Gemalto Classic Client (Για το Gemalto IDClassic 340 USB Token)

Windows Λήψη ΛΑΕ
MAC Λήψη Οδηγών Gemalto
Linux Λήψη Οδηγών Gemalto

Ανοιχτό λογισμικό Υπογραφής εγγράφων PDF

J-SIGN PDF (Windows) Λήψη Λογισμικού Οδηγίες