Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ 21775/29-6-2015 για την καταβολή της αποζημίωσης των Δικαστικών Αντιπροσώπων

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 22465/1-7-2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. το οποίο αφορά στις οδηγίες εφαρμογής της κοινής απόφασης 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β’ 1290) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών περί «Καθορισμού του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους» και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών του συλλόγου σας.

Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στο επικείμενο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.

Στο επικείμενο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 , το Υπουργείο Εσωτερικών & ΔΑ θα χρησιμοποιήσει και πάλι τον εναλλακτικό τρόπο (διαδικασία) συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, που γίνεται για την πληροφόρηση των Ελλήνων Πολιτών. Πρόκειται για τη γνωστή πλέον διαδικασία μετάδοσης των αποτελεσμάτων απευθείας στο Υπουργείο μέσω κινητού τηλεφώνου, που εφαρμόσθηκε με επιτυχία και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Η ως άνω διαδικασία θα λειτουργήσει παράλληλα με τις υφιστάμενες, οι οποίες θα εφαρμοστούν κανονικά όπως τις γνωρίζετε από προηγούμενες εκλογές (αποστολή μέσω Δήμων / Περιφερειακών Ενοτήτων, μετάδοση στην Κ.Υ. του Υπουργείου κλπ) στις 5 Ιουλίου 2015. Αποκλειστικός στόχος της νέας διαδικασίας είναι η ταχύτερη δυνατή συλλογή του αποτελέσματος από περίπου 4.800 τυχαία εκλογικά τμήματα σε όλη τη Χώρα και επομένως, η έγκαιρη πληροφόρηση των Ελλήνων πολιτών.

ΕΤΑΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014, έως την 31η Ιουλίου 2015

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ              

                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30-6-2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(Ε.Τ.Α.Α), που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015, έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών(ΤΑΝ) και αποφάσισε να παρατείνει έως την 31η Ιουλίου 2015, την προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014.

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed